Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lets_build_something [2020/04/12 09:28]
127.0.0.1 external edit
lets_build_something [2020/04/12 09:41] (current)
jan [Link Dump]
Line 5: Line 5:
  
  
-===== Link Dump ===== 
  
-http://​erot.fi ​ 
-- Tarjouspyyntöpalvelu,​ jonne freelancerit voivat tehdä oman esittelysivunsa,​ sekä osallistua kilpailutuksiin. 
- 
-http://​Freelanceri.info 
- - Freelancereiden avoimet keikat. Mahdollisuus luoda oma esittelysivu. 
- 
-http://​CreativeMinds.fi 
-- Graafisen alan työntekijöille suunnattu uusi verkkopalvelu. Luo oma profiili ja vastaanota toimeksiantoja. 
- 
-Pingstate projektit 
- – Palsta jossa satunnaisesti pyydetään apua pääasiassa graafisiin projekteihin. 
- 
-http://​Asiantuntijahaku.fi 
- – Palvelu jossa asiantuntijat voivat luoda oman profiilin. Tällä hetkellä siirtymässä osaksi YritysSuomi.fi palvelua. 
- 
-http://​Dooxe.fi ​ 
-- Erityisesti rakennusalan töiden ja projektien välityspalvelu 
- 
-http://​Urakkamaailma.fi 
-- Remonttien ja rakennustöiden kilpailutuspalvelu 
- 
-TV-Friikulle töitä Facebook-ryhmä 
-- Aktiivinen Facebook-ryhmä,​ jossa paljon työtarjouksia 
- 
-http://​Freeluettelo.fi 
-- Suomen journalistiliiton jäsenille suunnattu palvelu 
- 
-Grafian tekijät 
-- Grafia ry:n Löydä tekijä-palsta 
Last modified: le 2020/04/12 09:41